Стан роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до Адміністрації Державної прикордонної служби України у І півріччі 2019 року

НАЗАД
20 сiчня 2020 12:41

Стан роботи зі зверненнями громадян,

що надійшли до органів управління Державної прикордонної служби України

у 2019 році

 

У 2019 році в органах управління Державної прикордонної служби України робота зі зверненнями громадян проводилася відповідно до вимог ст. 40 Конституції України, Закону України від 02.10.1996 № 384/96 – ВР «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008  № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», наказів та розпоряджень Адміністрації Державної прикордонної служби України і була спрямована на забезпечення всебічного розгляду звернень громадян, задоволення їхніх прав та інтересів, оперативного розв’язання порушених у них питань.

Авторам звернень за результатами розгляду в установлені законом терміни надавалися письмові відповіді, а тим, хто був на прийомі у керівництва Державної прикордонної служби України, – усні. У деяких випадках відповіді на звернення надавалися після їх більш докладного вивчення та вирішення з подальшим доведенням результатів розгляду до відома заявників.

В органи управління Державної прикордонної служби України у 2019 році надійшло 29065 звернень громадян, що на 5,2% більше порівняно з 2018 роком (у 2018 році – 27634), з них:

до Адміністрації Державної прикордонної служби України – 19583 (у 2018 році – 20162) – зменшення на 2,9%;

до регіональних управлінь, органів охорони державного кордону та забезпечення Державної прикордонної служби України – 5614 (у 2018 році – 4217) – збільшення на 33,1%;

до підрозділів центрального підпорядкування – 3868 (у 2018 році – 3255) – збільшення на 18,8%.

 

Вид звернень громадян:

 

 

Адміністрація Держприкордонслужби

Регіональні управління, органи охорони державного кордону та забезпечення

2018 рік

2019 рік

2018 рік

2019 рік

Всього надійшло звернень

20162

19583

7472

9482

Заяви (клопотання)

20094

(99,7%)

19529

(99,7%)

6895

(92,3%)

8767

(92,5%)

Скарги

68

(0,3%)

54

(0,3%)

577

(7,7%)

715

(7,5%)

 

 

 

 

Характер звернень:

 

 

Адміністрація Держприкордонслужби

Регіональні управління, органи охорони державного кордону та забезпечення

2018 рік

2019 рік

2018 рік

2019 рік

Усні (подані на особистому прийомі)

235

204

595

562

Надіслані поштою

19927

19379

6877

8920

Повторні звернення

134

88

201

137

Колективні звернення

52

34

33

30

Анонімні звернення

42

23

176

352

Звернення, що не належать до повноважень суб’єктів звернень

251

160

1305

1674

 

Звернення громадян розглянуто:

 

Адміністрація Держприкордонслужби

Регіональні управління, органи охорони державного кордону та забезпечення

2018 рік

2019 рік

2018 рік

2019 рік

Особисто керівником

601

(3,0%)

633

(3,2%)

4974

(66,6%)

6653

(70,2%)

Заступниками керівника

7174

(35,6%)

3891

(19,9%)

988

(13,2%)

1187

(12,5%)

Начальниками управлінь (відділів)

12387

(61,4%)

15059

(76,9%)

1510

(20,2)

1642

(17,3)

 

Звернення надійшли від:

 

 

Адміністрація Держприкордонслужби

Регіональні управління, органи охорони державного кордону та забезпечення

2018 рік

2019 рік

2018 рік

2019 рік

Громадяни України

14539

(77,7%)

16101

(82,2%)

7005

(93,8%)

8823

(93,0%)

Іноземні громадяни та особи без громадянства

4166

(22,3%)

3482

(17,8%)

467

(6,2%)

659

(7,0%)

 

 

Категорії заявників (з загальної кількості звернень):

 

Адміністрація Держприкордонслужби

Регіональні управління, органи охорони державного кордону та забезпечення

2018 рік

2019 рік

2018 рік

2019 рік

Герої України, Радянського Союзу, Соціалістичної Праці

0

0

0

0

учасники та інваліди Великої Вітчизняної війни

4

0

0

6

учасник бойових дій на території інших країн за часів СРСР

29

50

(0,3%)

19

36

(0,4%)

учасник бойових дій, який брав безпосередню участь в АТО

24

94

(0,5%)

463

(6,2%)

766

(8,1%)

ветеран військової служби ДПСУ

169

(0,8%)

77

(0,4%)

94

(1,3%)

163

(1,7%)

пенсіонер з числа військовослужбовців ДПСУ

362

(1,8%)

809

(4,1%)

163

(2,2%)

195

(2,1%)

Військовослужбовець запасу ПВ/ДПСУ

0

41

685

(9,2%)

1050

(11,1%)

ветеран праці ДПСУ

3

1

18

4

пенсіонер ДПСУ

0

0

80

(1,1%)

127

(1,3%)

державний службовець ДПСУ

1

1

5

11

працівник бюджетної сфери  ДПСУ

4

2

26

(0,3%)

62

(0,7%)

член сім’ї військовослужбовця ДПСУ

30

26

239

(3,2%)

239

(2,5%)

член сім’ї учасника бойових дій, який брав безпосередню участь в АТО

6

8

53

(0,7%)

88

(0,9%)

військовослужбовці  ДПСУ, з них:

24

34

566

(7,6%)

550

(5,7%)

Офіцерський склад ДПСУ

12

13

158

(2,1%)

153

(1,6%)

Сержантський і старшинський склад ДПСУ

12

18

368

(4,9%)

364

(3,8%)

Рядовий склад ДПСУ

0

3

40

(0,5%)

33

(0,3%)

 

Основні питання, які порушували громадяни у зверненнях:

 

Адміністрація Держприкордонслужби

 

Регіональні управління, органи охорони державного кордону та забезпечення

2018 рік

2019 рік

2018 рік

2019 рік

Порядок перетинання державного кордону, непропуск через державний кордон тощо

1302

(6,4%)

1207

(6,1%)

2622

(35,1%)

2975

(31,4%)

Фінансове забезпечення

 

335

(1,7%)

549

(2,8%)

744

(10,0%)

1157

(12,2%)

Порядок проходження служби, поновлення на службі, переведення по службі

136

(0,7%)

168

(0,9%)

402

(5,4%)

496

(5,2%)

Виділення санаторно-курортних путівок на лікування

225

(1,1%)

246

(1,2%)

38

(0,5%)

52

(0,5%)

Отримання житла, поновлення в черзі на його отримання

98

(0,5%)

148

(0,8%)

222

(3,0%)

229

(2,4%)

Неправомірні дії посадових осіб

20

(0,1%)

14

(0,1%)

210

(2,8%)

298

(3,1%)

Неправомірні дії прикордонників

4

2

286

(3,8%)

265

(2,8%)

Надання інформації про перетинання кордону

9633

(47,8%)

8661

(44,2%)

_____

_____

Тимчасове обмеження права виїзду за межі України

8081

(40,1%)

8282

(42,3%)

_____

_____

Інші питання

 

328

(1,6%)

285

(1,5%)

2948

(39,4%)

4010

(42,4%)

 

Структурними підрозділами Державної прикордонної служби України за напрямами службової діяльності розглянуто звернень:

 

Адміністрація Держприкордонслужби

Регіональні управління, органи охорони державного кордону та забезпечення

2018 рік

2019 рік

2018 рік

2019 рік

Департамент охорони державного кордону (штаб)

1769

(8,8%)

1467

(7,5%)

2060

(27,6%)

2290

(24,2%)

Управління (відділ) кадрового менеджменту

122

(0,6%)

147

(0,8%)

606

(8,1%)

897

(9,5%)

Управління охорони здоров’я        (мед. служба)

267

(1,3%)

283

(1,4%)

147

(2,0%)

267

(2,8%)

Управління (відділ) тилового забезпечення

91

(0,5 %)

117

(0,6 %)

591

(7,9%)

668

(7,0%)

Управління (відділ) озброєння та інженерно-технічного забезпечення

8

6

16

15

Фінансово-економічне  (відділ) управління

343

(1,7%)

543

(2,8%)

819

(11,0%)

1460

(15,4%)

Управління (відділ) соціально-гуманітарного забезпечення

75

(0,4%)

49

(0,3%)

214

(2,9%)

153

(1,6%)

Управління юридичного забезпечення (юридична служба)

20

(0,1%)

33

(0,2%)

127

(1,7%)

147

(1,6%)

Головний центр обробки спеціальної  інформації

17300

(85,8%)

16759

(85,6%)

____

____

Інші структурні підрозділи

167

(0,8%)

1797

(0,9%)

2892

(38,6%)

3585

(37,7%)

 

На звернення громадян відповідь надано у термін:

 

Адміністрація Держприкордонслужби

Регіональні управління, органи охорони державного кордону та забезпечення

2018 рік

2019 рік

2018 рік

2019 рік

До 15 днів

19232

(95,4%)

18862

(96,3%)

6708

(89,8%)

8742

(92,2%)

У місячний термін

630

(3,1%)

351

(1,8%)

594

(7,9%)

586

(6,2%)

До 45 днів

16

(0,1%)

33

(0,2%)

67

(0,9%)

51

(0,5%)

Перебуває у стадії розгляду

284

(1,4%)

337

(1,7%)

103

(1,4%)

103

(1,1%)

 

За результатами розгляду звернень громадян:

 

Адміністрація Держприкордонслужби

Регіональні управління, органи охорони державного кордону та забезпечення

2018 рік

2019 рік

2018 рік

2019 рік

Перебуває у стадії розгляду

284

(1,4%)

337

(1,7%)

103

(1,4%)

103

(1,1%)

Надано роз’яснення

4073

(20,2%)

4456

(22,8%)

2603

(34,8%)

3173

(33,5%)

Вирішено позитивно

 

13050

(64,7%)

13466

(68,8%)

2588

(34,6%)

3378

(35,6%)

Відмовлено у задоволенні вимог

2385

(11,8%)

1013

(5,2%)

260

(3,5%)

163

(1,7%)

Звернення, що повернуто авторові відповідно до статей 5 і 7 Закону України «Про звернення громадян»

71

(0,4%)

123

(0,6%)

464

(6,2%)

666

(7,0%)

Звернення, що не підлягає  розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України «Про звернення громадян»

48

(0,2%)

28

(0,1%)

149

(2,0%)

325

(3,4%)

Надіслано на розгляд за належністю іншому органу влади, установі тощо

251

(1,3%)

160

(0,8%)

1305

(17,5%)

1674

(17,7%)

 

У регіональні управління, органи охорони державного кордону та забезпечення Державної прикордонної служби України надійшло:

 

Регіональні управління, органи охорони державного кордону та забезпечення Державної прикордонної служби України

Кількість звернень

2018 рік

2019 рік

Північне регіональне управління

570

(7,6%)

766

(8,1%)

Східне регіональне управління

797

(10,7%)

1524

(16,1%)

Донецько-Луганське регіональне управління

 

336

(4,5%)

400

(4,2%)

Азово-Чорноморське регіональне управління

290

(3,9%)

312

(3,3%)

Південне регіональне управління

818

(10,9%)

858

(9,0%)

Західне регіональне управління

1406

(18,8%)

1754

(18,5%)

Центральне регіональне управління

 

0

6

Національна академія ДПСУ

ім. Б. Хмельницького

131

(1,8%)

139

(1,5%)

ОКПП “Київ”

386

(5,1%)

339

(3,6%)

Головний центр підготовки особового складу ДПСУ ім. генерал-майора Ігоря Момота

104

(1,4%)

123

(1,3%)

Мобільний прикордонний загін

 

12

16

Головний центр зв’язку, автоматизації та захисту інформації

23

(0,3%)

20

(0,3%)

Окрема комендатура охорони і забезпечення

49

(0,7%)

24

(0,3%)

Центральна база зберігання та постачання

 

4

4

Головний військово-медичний клінічний центр

31

(0,4%)

62

(0,6%)

Центральна військово-лікарська комісія

97

(1,3%)

82

(0,9%)

Контактний центр ДПСУ

 

2418

(32,4%)

3053

(32,2%)

 

Найкраще робота зі зверненнями громадян протягом 2019 року проводилася в управлінні кадрового менеджменту Адміністрації Держприкордонслужби України, а також в управліннях  Східного, Західного, та Південного регіональних управлінь, Львівському, Сумському, Харківському, Луцькому, Донецькому, Могилів-Подільському, Чернігівському, Луганському, Білгород-Дністровському та Житомирському прикордонних загонах, в ОКПП «Київ», Національній академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького,  Головному центрі підготовки особового складу ДПСУ ім. генерал-майора Ігоря Момота та у Головному центрі обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України.

Головними завданнями у роботі зі зверненнями громадян у 2020 році Головою Державної прикордонної служби визначено:

конституційних прав громадян на звернення;

всебічного, кваліфікованого і оперативного вирішення порушених у зверненнях питань;

задоволення законних прав та інтересів громадян.

Популярні розділи та сервіси