Вимоги до звернень та зразки заяв

НАЗАД
23 сiчня 2019 17:40

Усі запити будуть розглянуті у відповідності та строки передбачені Законом України «Про захист персональних даних», оскільки запитувана інформація містить персональні дані та не регулюється Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Вказаний Закон встановлює такі умови надання персональних даних на запит суб’єкта персональних даних:

1. Персональні дані особи можуть поширюватися за умови згоди суб’єкта персональних даних, висловленої у ПИСЬМОВІЙ ФОРМІ або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди (ст. 2).

2. У запиті має зазначатися: ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я ТА ПО БАТЬКОВІ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ (МІСЦЕ ПЕРЕБУВАННЯ), РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТА, ЩО ПОСВІДЧУЄ ОСОБУ, ЯКА ПОДАЄ ЗАПИТ (ДЛЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ЗАЯВНИКА) (стаття 16).

Крім того, для отримання інформації про перетинання фізичною особою державного кордону України також необхідно зазначати ОБОВ’ЯЗКОВІ реквізити.

Відповідно до пункту 23 Положення про базу даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України», затвердженого наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 25.06.2007 № 472, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.07.2007 за № 765/14032, перевірка інформації за Базою даних осіб здійснюється шляхом асоціативного пошуку за такими ОБОВ’ЯЗКОВИМИ реквізитами – «ГРОМАДЯНСТВО», «ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я ОСОБИ», «ДАТА НАРОДЖЕННЯ» (ДЕНЬ, МІСЯЦЬ ТА РІК).

Для забезпечення однозначної ідентифікації осіб інформація за реквізитом «Прізвище, ім’я особи» вводиться літерами верхнього регістру (великими літерами) в називному відмінку:

для  громадян України – тільки українськими літерами;

для громадян Російської Федерації та Республіки Білорусь – російськими літерами;

для іноземців та осіб без громадянства інших держав – тільки латинськими літерами (ці дані містяться у машинозчитувальній зоні його паспортного документа, а за її відсутності – з надрукованих на цій сторінці паспортного документа даних про особу).

Крім того повідомляємо, що для більш детального пошуку інформації у базі даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України» та у зв’язку з різними правилами транслітерації прізвища та ім’я,  пропонуємо Вам разом із заявою додавати ксерокопії паспортних документів за якими відбувалися перетинання державного кордону України, а не ксерокопії віз.

Крім того, для отримання інформації про наявність або відсутність стосовно фізичної особи тимчасового обмеження у праві виїзду з України або в’їзду в Україну також необхідно зазначати ОБОВ’ЯЗКОВІ реквізити.

Відповідно до п. 8 Наказу «Про затвердження Порядку дій посадових осіб Державної прикордонної служби у разі виявлення в пунктах пропуску через державний кордон України осіб, стосовно яких є доручення правоохоронних і розвідувальних органів, та порядок взаємодії органів охорони державного кордону з правоохоронними і розвідувальними органами.» від 09.06.2011 № 412, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.08.2011 за № 972/19710, перевірка інформації за оперативними базами даних здійснюється шляхом асоціативного пошуку за такими обов’язковими реквізитами«ГРОМАДЯНСТВО», «ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я ОСОБИ», «СТАТЬ», «ДАТА НАРОДЖЕННЯ» (ЧИСЛО, МІСЯЦЬ ТА РІК), «ВИД ДОКУМЕНТА», «СЕРІЯ, НОМЕР ДОКУМЕНТА» при цьому інформація за реквізитом «Прізвище, ім’я особи» вводиться:

для  громадян України – тільки українськими літерами;

для громадян Російської Федерації та республіки Білорусь –  латинськими або російськими літерами;

для іноземців та осіб без громадянства інших держав – тільки латинськими літерами.

 

З А К О Н  У К Р А Ї Н И

Про звернення громадян

від 2 жовтня 1996 року

(Витяг)

Стаття 5. Вимоги до звернення

Звернення адресуються органам державної влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, об'єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

Звернення може бути подано окремою особою (індивідуальне) або групою осіб (колективне).

Особливою формою колективного звернення громадян до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування є електронна петиція, яка подається та розглядається в порядку, передбаченому статтею 23-1 цього Закону.

Звернення може бути усним чи письмовим.

Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв'язку через визначені контактні центри, телефонні "гарячі лінії" та записується (реєструється) посадовою особою.

Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв'язку (електронне звернення).

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв'язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз'ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону.

Звернення про надання безоплатної правової допомоги розглядаються в порядку, встановленому законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги.

ФОРМИ ЗВЕРНЕНЬ (ЗАЯВ):

Популярні розділи та сервіси